Steder, 2020

Udstillingen Steder åbnede 31. oktober 2020 i Kulturhuset Da Winti og blev vist her samt i det offentlige rum i Selde og Thorum indtil 2. maJ 2021.

Udstillingsprojektet drejer sig om fotografiske landskabsbilleder. Landskaber som det store (eller mindre) vue ud over et område, men også landskaber set som steder med en særlig betydning, for de der opsøger og besøger dem; eller med en betydning i den store, samlende fortælling (som kan være mange forskellige). Og fotografier som afspejler arbejdet med at udvikle brugen af mediet, så det bedst muligt udtrykker det, jeg er optaget af i mine serier af landskabsbilleder skabt med et fotografiapparat.

Mange steder med betydning for den enkelte, eller mere alment, har en mytisk eller historisk karakter, og de er knyttet til lige den bestemte egn, hvor stedet er lokaliseret. Mange andre steder henter sine kvaliteter primært hos de enkelte besøgende, som opsøger stedet for at kunne se eller finde sig selv, og de steder kunne måske lige så godt befinde sig et andet sted, end lige præcis, hvor de nu ligger. Alle de mange steder er udover stedernes egne kvaliteter, beriget af at de lever gennem folks relationer til og brug af stedet selv. Den del arbejder jeg for tiden på at få inddraget i landskabsbillederne.

Nogle af de steder, jeg har besøgt for at lave landskabsbilleder til udstillingsprojektet Landskabt, er jeg blevet henvist til af folk fra lokalområdet. Det er steder, der på den ene eller anden måde havde en betydning for dem; de havde et personligt forhold til stedet. Det kunne være steder, som blev opsøgt for skønheden i en udsigt, eller for den ro, som kom til dem, der besøgte det. Det kunne være let tilgængelige steder eller nærmest hemmelige steder. Nogen tog alene ud til et bestemt sted for at tænke over tingene, og andre tog flere afsted sammen for netop at deles om et steds særlige kvaliteter. Det var steder de kom på, satte pris på og gerne ville dele med mig. Den erfaring og de resultater, som opstod via kontakten og kommunikationen omkring bestemte steder, er jeg optaget af at arbejde videre med.

For udstillingsprojektet til Selde er jeg interesseret i mere konsekvent at benytte den slags henvisninger til bestemte steder. Målet er at få et dybere indblik i områdets særlige lokaliteter og deres kvaliteter. Det er samtidig også en vej til at få etableret nogle personlige forbindelser for folk til udstillingsprojektet. For mig er det som udefra kommende billedkunstner, der arbejder specifikt i og med lokalområdet, vigtigt, at folk kan spejle sig selv i de færdige arbejder. Det giver ganske enkelt de involverede en relation til hele projektet. Udstillingen bliver vedkommende; den deler ejerskab til tilblivelse og indhold med de besøgende, og er ikke længere eksklusivt forbeholdt kunstneren, men tilhører også beskueren. Jeg er interesseret i et samarbejde med folk på stedet omkring udvælgelse af motivkreds. Resultatet er nye landskabsbilleder fra området omkring Selde skabt til udstillingen.

Serien af billeder for Selde kan ses i forlængelse af traditionen med at maleren opsøger gårdejeren/skipperen for at male hans ejendom/fartøj. Eller den noget nyere version med luftfotografen, som gør det samme. I dag er fast ejendom næsten hver mands eje og har ikke den samme status og prestige knyttet til sig, som det havde tidligere. I dag er det nok snarere et spørgsmål om, at mere immaterielle goder og værdier, giver “ejermanden” den glæde som økonomisk sikkerhed gav tidligere. Immaterielle værdier, intellektuel kompetence og “mestring” af andet end evnen til at tjene penge giver også prestige.

Steder er støttet økonomisk af Grosserer L.F. Foghts Fond, Skive Kommune, Kulturhuset Da Winti og Aktivitetsforeningen for Selde og omegn, samt BrandFactory som har stået for produktion af lyskassebillederne.

Steder, 2020