Solgt til DSB

I forbindelse med nogle forskellige skulpturprojekter jeg arbejde med på Kunstakademiets Billedhuggerskole blev jeg i 1989 tilbudt at modtage en forholdsvis stor skuresten tilbage fra istiden. Den var fundet i en grusgrav på Vestsjælland. Det færdige værk fik titlen Lykkebringer. I 1990 købte DSB skulpturen til opstillingen på hjørnet af Bernstorffsgade og Tietgensgade ved det daværende rejsecenter.

Efter et længere arbejdsophold i Indien påbegyndte jeg efter hjemkomsten i 1988 et større overordnet projekt, hvor nogle markante religiøse symbolers stærke grafiske udtryk blev undersøgt. I Indien er brugen af religiøse symboler i hverdagen meget udbredt. I Danmark og store dele af Europa er den brug ved at forsvinde, samtidig med at deres betydning også forsvinder. Jeg ville gennem processen med at gøre de 2-dimensionelle symboler til 3-dimensionelle skulpturer afprøve kraften i symbolernes udtryk.

Skulpturen Lykkebringer og udstillingerne Symbol/Skulptur og Kors samt Korsning er resultater af det arbejde.

Lykkebringer, 1990; bemalet granit