Permanent Vacation, 1997

Installationen Permanent Vacation var en del af Charlottenborgs Fondens Efterårsudstilling 1. – 23. 11. 1997 i udstillingsbygningen ved Charlottenborg.

Installationen Permanent Vacation problematiserer det nomadiske arbejdsliv, som er opstået i den globaliserede verden samtidig med, at flere og flere nomadestammer bliver tvunget ind i permanente bosættelser. Nomaderne bliver fastboende og får indskrænket muligheden for bevægelse med deres flokke af dyr over større afstande og landegrænser. Nomadernes bevægelsesfrihed ender med kun at kunne indfris gennem almindelig rejseaktivitet. Derimod arbejder mange i fastboende kulturer nu globalt, og er i stadig bevægelse for at kunne udføre deres jobs.

Permanent Vacation består af et beduintelt lavet af “orientalske” tæpper. Teltet er i mellemøstligt design. På tagets inderside er opklæbet 35 postkort fra forskellige steder i verden. På en væg er monteret 24 Polaroid billeder fra en rejse København – Ærø; en moderne nomadefærd for at udføre et stykke arbejde. På gulvet er spredt mere end 5 tons sand i en tykkelse, så man får fornemmelsen af at gå i sand (som på stranden eller i en ørken). Permanent Vacation blev vist i et ca. 50 kvm stort rum. Rummet fungerede som gennemgangsrum over et kort hjørne. Vinduerne er skærmet af med Japan papir.

Billedet med modellen viser et kig ind i det første forslag til min installation for Charlottenborgfondens Efterårsudstilling i 1997. Det store vægmaleri var tænkt som en del af installationen, men endte af flere årsager med at blive skilt ud fra projektet Permanent Vacation. Vægmaleriet fik i stedet et selvstændigt liv i udstillingen Inspired Travels på Malmö Konstmuseum i 2000; se andetsteds for dette.

Permanent Vacation, 1997