om Landskabsbilleder

Lige siden mit første kamera har landskabsbilleder haft en særlig plads i arbejdet med fotografiske billeder. Og samtidig er genren også en ganske særlig kunstnerisk udfordring grundet den mangeårige tradition med landskabsmaleriet.

Hvor ofte har man ikke stået et helt specielt sted, med en helt speciel stemning knyttet til sig, og tænkt: her må jeg tage et lige så fantastisk billede, som stedet i sig selv er fantastisk. Og hvor ofte er man ikke blevet næsten lige så nedtrykt, som oplevelsen på stedet var opløftende, når resultatet af de fotografiske optagelser senere hen ses igennem. Den erfaring har gennem alle årene været inspirator og drivkraft for arbejdet med fotografiske landskabsbilleder i videreudviklingen af min egen praksis indenfor feltet.

Det fotografiske landskabsbillede har et indbygget dilemma, da det på samme tid er en nøgtern registrering af et bestemt sted; en repræsentation, og også et billede i sig selv; en præsentation. Hvor tyngdepunktet skal ligge er helt op til den fotograferende selv at afgøre. Som billedkunstner er det for mig vigtig, at mine indtryk fra et bestemt sted kommer til udtryk i billederne fra stedet. Hvordan der rent faktisk har set ud er af mindre betydning. Det er de færdige billeder, som er af afgørende betydning for, hvorvidt arbejdet er lykkedes eller ej.

Under kategorien Landskabsbilleder ses nogle af de forskellige udstillingsprojekter og billedserier, som arbejdet med emnet har resulteret i.

Solnedgang over Utterslev Mose, 2016.