om Autonome mm.

Kategorien Autonome mm. er tiltænkt værker, projekter, udstillinger og serier, som står alene eller i små klynger. De har en karakter, eller er skabt og udstillet i en kontekst, der ikke umiddelbart kan sættes ind i nogle af de andre kategorier. De fleste er på hver sin måde, og med nogen sammenfald, alligevel forbundne til mine øvrige arbejder.

Gennem den kunstneriske praksis har der hele tiden været en stor lyst til, og et udtalt behov for, at afprøve nye ideer, medier, arbejdsmetoder og udtryksformer. Det er blevet til mange forskellige og forskelligartede projekter og udstillinger. Det kan have været en udstilling, hvor muligheden for at prøve en noget anderledes form for præsentation af har vist sig. Det kan have været en lejlighed til at arbejde i et nyt medie. Situationerne har været mange, og hver gang det falder naturligt f.eks. i et udstillingsprojekt at eksperimentere med noget nyt, har jeg taget imod den mulighed. Jeg finder det nødvendigt hele tiden at prøve nye former og materialer af for at kunne komme videre i arbejdet med min kunst.

Selvom nogle af de mange eksperimenter kan synes at stå lidt alene, så er de hver gang sprunget ud af mit opfattelse og forståelse af livet og verden. Værker og udstillinger er skabt på baggrund af, hvad jeg er optaget af, og de fremstår i en naturlig forlængelse af mine arbejdsmetoder. Her på sitet er forbindelserne etableret via tags.

Uden Titel eller Antiatomsymbol eller Et skulpturelt tiltag i minimalistisk tilsnit uden dog at være fri for referencepunkter til den virkelighed og verden som skulpturen optræder i, 1991; beton, Ø 150 cm L 500 cm.