Inspired Travels, 2000

Udstillingen blev lavet specielt til Malmö Konstmuseum og vist i perioden 9. 12. 2000 til 11. 3. 2001.

Projektet tager sit udgangspunkt i fascinationen af oprindelige kulturer og deres mere jordnære liv og rejser. Den lethed, den globale rejse har opnået med flytrafikkens udbredelse, er en vigtig del af Inspired Travels. Ligesom trangen til at drage ud på opdagelsesrejse i forfædres fodspor er det.

Denne trang til det eksotiske har efterhånden forfinet/degenereret midlerne til at opnå det eksotiske i en katastrofal udstrækning. Det udmønter sig bl.a. i at eksotismeindustrien selv fremstiller de ydre genstande, som vi opfatter repræsenterende det eksotiske. Og det er selvfølgelig med tab af lige netop det eksotiske til følge. De åndelige og menneskelige/kulturelle værdier, der ligger til grund for de enkelte objekter eller designs, forsvinder fuldstændigt fra genstandene, når de ikke længere bliver produceret af folk tilhørende den givne kultur. Den traditionelle fremstillingsform, der bruges når en genstand laves, kan ikke uden videre erstattes af produktionsmetoder efter vestlig industristandard. Forståelsen af det eksotiske, det fremmede, bliver langsomt ændret i retning af en rent overfladisk, visuel opfattelse af andre kulturers brugsgenstande. Om den så passer eller ikke passer ind i billedet på, hvad man gerne vil forstå og opleve som fremmedartet. Disse tendenser medfører alt for ofte at fremmede kulturer bliver iscenesat overfor den rejsende som ideelle rammer for dyrkelsen af det eksotiske.

Globaliseringen af vores kultur medvirker også at andre kultures forståelse af sig selv, opleves gennem “den hvide mands” opfattelse af verdensordenen. Alt for mange såkaldt eksotiske kulturer definerer dele af sin fremmedartethed efter hvilke behov den vestlige verden har for anderledeshed. Dermed opstår der på forskellige lokaliteter en genfødsel af oprindelige traditioner som et billede på den hvide mands opfattelse af og behov for fremmede, men fra sig selv adskilte, kulturer.

Med udspring i verdens ældste stadigt levende kunsttradition, den australske aboriginal kunst der i stor udstrækning omhandler rejser (både fysiske og åndelige), bevæger vi os over i vor tids store rejseaktivitet, som foregår helt anderledes hurtig og vidt udstrakt over hele jorden. Jeg har adopteret maleteknik og stil fra aboriginal kunst. Billederne er blevet til rent overfladisk design tilpasset de behov, som min fortælling kræver. Mønstrene afbilleder det store globale netværk af flyruter, der dækker stort set hele kloden. Transformationen af det oprindelige billedsprog til designede mønstre er udført som et greb i forsøget på at anskueliggøre det groteske i en søgen efter det fremmede uden at ville opgive det velkendte.


Inspired Travels, 2000