Ingenting, 2013

Billederne i serien Ingenting er blevet til i perioden lige efter indflytningen i Atelierhusene. Utterslev Mose blev hurtigt et område, hvor mit arbejde med fotografiet, og de mange eksperimenter med mediets muligheder, er genoptaget. Serien er sammensat og lavet til Atelierhusenes 70-års jubilæumsudstilling på Gammelgaard i Herlev 12.1 – 3.2. 2013.

Fotografierne i den lille serie har motiver med rod i en erfaret virkelighed, men de er optaget med intentionen om, at indtrykket af virkeligheden er motivet selv og dermed billedet. Dette er ikke en ny måde at arbejde på. Impressionisterne var ude i de samme overvejelser og arbejdsmetoder. Jeg har i min egen praksis savnet, at det fotografiske billede var i stand til at sætte sig ud over “bare” at dokumentere et stykke konkret virkelighed. Serien Ingenting er et forsøg på at nedtone “virkeligheden” i fotografiet til fordel for beskuerens egen oplevelse af det fotografiske billede.

Billederne er en slags meditative rum for beskueren at bevæge sig rundt i. Det er langsomme, direkte billeder, der inviterer til fordybelse, i modsætning til fotografiets egen hurtige og indirekte natur. Under arbejdet med optagelserne af seriens billeder ophører fotografierne med blot at være en repræsentation af virkeligheden eller min tolkning af den. De bliver i stedet overgivet til beskueren for egen refleksion over værk og virkelighed.

Man kan andetsteds læse mere om overvejelserne omkring Ingenting og mit arbejde med at reducere motivet i mine fotografier fra at være en dokumentation af en konkret virkelighed til at nærme sig sin helt egen virkelighed; fra at være en repræsentation til at være en præsentation.

Utterslev Mose # 1 (2011/12); 80,5 x 101,5 cm, Utterslev Mose # 2 (2011/12); 80,5 x 101,5 cm, Utterslev Mose # 7 (2011/12); 64 x 80 cm og Utterslev Mose # 9 (2011/12); 64 x 80 cm. Alle mål gælder det indrammede billede.