Europa…, 1991

Udstilling og værk med titlen Europa… Den gamle Orden/Det nye System, 1991, vist 8. – 20. marts samme år i Wurst Showroom, København. Udstillingen omhandler Europa som fænomen i en form for før og nu situation med nationalflagene som udgangspunkt og som symboler for magt og tilhørsforhold.

Den gamle Orden er Europas nationalflag lavet i polyuretanskum i form af våbenskjolde med alle de individuelle forskelle, der kommer ud af det. Det nye System er en stor lyskasse (facadeskilt) med flagene renset for emblemer og skåret ud i de forskellige farvefelter for derefter at blive samlet påny i en stor mosaik af ren dekorativ karakter. Magtens synlighed er forsvundet og udøves nu i det skjulte.

Den gamle Orden arbejder med tidligere tiders opfattelse af Europa som en samling af nationalstater med total suverænitet i enhver henseende; tit og ofte med krig som følge af politiske tvister. Dette koncept er stadig meget udbredt i dagens Europa, nu er vi dog blevet mere moderne og har ladet forhandlinger og kompromisser afløse krigshandlinger. Det nye System er billedet på disse tiders tendenser til at opløse nationalstater og lade geografiske og politiske regioner afløse vores opfattelse af lande. Her er ikke nogen symboler på magten, da denne er blevet overdraget til et bureaukratisk forum næsten lige så udemokratisk som tidligere tiders orden, men uden noget egentlig magtcenter i form af f.eks. en person eller et symbol.

Europa… Den gamle Orden/Det nye System, 1991