Den sidste nadver, 1993

Installationen Den sidste nadver blev vist på udstillingen Black Box i Linnégade, København. Udstillingen var Kunst- og Kulturforeningen GLOBEs sommerudstilling 2. juli – 29. august 1993. Den sidste nadver var med på del 2 (24. juli – 8. august).

Installationen består af et stort konferencebord dækket op på de tre sider med 12 tallerkener; hver med et stykke lagkage på. Der er ikke stole ved de 12 opdækninger. Lagkagestykkerne er alle pyntet og dekoreret, som lagkager nu kan være det, og alle har tillige et lille flag stukket i. Flagene er de daværende 12 EU-landes flag. Hver lagkage sin dekoration og sit flag. Det er tallerkener i stor størrelse og derfor også lagkager i stor størrelse, men ikke overdrevet vulgære i størrelsen. For enden af bordet er opstillet en overheadprojektor. Denne peger op mod en tilhørende skærm, som havde det været et helt almindeligt møde; blot står projektoren på selve pladsen og ikke i forbindelse med pladsen ved bordenden. På overheadprojektoren ligger et billede af en pin-up pige. 13 deltagere; én med lokkemad og 12 der er blevet spist af. Dette bliver mere og mere tydeligt mod slutningen af udstillingen, da lagkagerne er ægte og derfor forgår som udstillingen skrider frem.

Den sidste nadver problematiserer forvaltningen af sluttede grupper og selskabers magtkoncentration, privilegier og særinteresse. Når det kommer til kernen af beslutningerne, der skal træffes, så er det ren og skær tilfredsstillelse af personlige behov og egen virksomhed, som er målet. Der kan være nok så megen snak om idealer og ideologier, men vi er stadig kun mennesker med menneskelige behov og en trang til at pleje egne interesser. Og alligevel tales der om de gode intentioner, som om de er motivationen for og meningen med de trufne valg.

Rummet, installationen blev vist i, er et tre meter bredt og syv meter langt kælderrum to etager under jorden og med fire meter til loftet. Det er et slidt, gammelt rum, hvor der ikke er gjort andet end sat udstillingslys op. Hele udstillingen Black Box blev vist i denne 250 kvm store kælder for at komme væk fra det traditionelle kunstrum og ind i andre og uvante rum.

Den sidste nadver, 1993; overheadprojektor, fotografi, konferencebord, porcelæn, lagkage, variabel mål.