Åbent Atelier, 2022

For udstillingen til Åbne Atelierer 2022 valgte jeg at vise fotografier af ældre dato sammen med et lille udvalg fra en nyere serie, Raps fra 2018 – 2020. De ældre billeder er tre små serier af S/H billeder fra henholdsvis 1983 og 1987; London, Skoven og Brænding.

De tidlige S/H billeder blev skabt kort før og efter, jeg begyndte på Det Kgl. danske Kunstakademi. Her blev jeg optaget på en pulje fotografisk materiale i en god blanding af rent fotografi og fotokopier. I den periode var jeg særligt interesseret i, hvad fotografiet som billedmedie kunne og ikke kunne. Og specielt i forhold til landskabsbilledet som genre. Målet var, og er stadig, at det færdige billede reflekterer oplevelsen, sansningen, på stedet, da optagelsen fandt sted. Det resultat var langtfra tilfældet i mange situationer, men med de tre små serier London, Skoven og Brænding er det lykkedes gennem udvikling af diverse optageteknikker. De grundliggende ideer og tanker bag de tidlige værker gælder også for mit arbejde med landskabsbilleder gennem de sidste snart 10 års eksperimenter med genren, som det bl.a. kan ses i de viste værker fra serien Raps (se andetsteds).

Som et kuriosum kan nævnes, at værkerne i de tre S/H serier alle er unika kopier lavet for indsendelse til de tre censurerede udstillinger Charlottenborgfondens Forårsudstilling (1984), Kunstnernes Påskeudstilling (1987) og Kunstnernes Efterårsudstilling (1987); ingen af arbejderne blev dog antaget. I året 1985 deltog jeg med andre arbejder end de viste på Charlottenborgfondens Forårsudstilling i København og Kunstnernes Påskeudstilling i Århus samt i Kunstnernes Efterårsudstilling i København i 1986.

Åbent Atelier 11/9 2022

Hvert billede måler indrammet 43 x 52,5 cm (H x B).