Hjemmesiden viser et udvalg af billedkunstner Jacob Tue Larsens udstillinger, værker og projekter siden studietiden på Det kgl. danske Kunstakademi og til i dag. 

I 1985 blev Jacob Tue Larsen optaget på Kunstakademiet på et materiale bestående af fotografiske arbejder og eksperimenter produceret for en stor dels vedkommende på datidens nyeste farve og S/H fotokopimaskiner. I 1993 afsluttedes studierne, og lige siden har han arbejdet som billedkunstner med fotografiet som sit primære medie. Arbejdsfelter som skulptur, installation og grafik, tilegnet under tiden på Kunstakademiet, er efterfølgende blevet en del af Jacob Tue Larsens praksis. 

Sitet præsenterer en række af de forskellige projekter og udstillinger delt ind i nogle kategorier. Hvert projekt kan studeres nærmere på sin egen side via oversigten for den valgte kategori.