Her på hjemmesiden vises et udvalg af udstillinger, værker og projekter fra min kunstneriske praksis siden tiden lige før optagelsen på Det kgl. danske Kunstakademi og helt frem til i dag. 

I 1985 blev jeg optaget på Kunstakademiet med et materiale bestående mestendels af fotografiske arbejder og dertil en masse eksperimenter med fotokopier produceret på datidens nyeste farve og S/H fotokopimaskiner. Tiden på Kunstakademiet var fyldt med nye vinkler på kunst, og mange nye medier og materialer, som skulle prøves af. Det var i det hele taget en tid, hvor der blev eksperimenteret meget med nye udtryk og arbejdsfelter. Selvfølgelig faldt ikke alt heldigt ud, men det skulle prøves, før en afgørelse om f.eks. et materiales karakter var så gunstig, at det blev indlemmet i praksis. Eller om et emnefelt optog mig så tilstrækkeligt meget, at jeg fandt det nødvendigt at arbejde videre med. Min interesse for den verden som omgiver mig, og min eksistens i den selvsamme verden, har siden årene før og under tiden på Kunstakademiet været af afgørende betydning for valget af emneområder i den kunstneriske praksis. Siden afgangen fra Det kgl. danske Kunstakademi er den tilgang til at arbejde med kunst kun blevet styrket.

I 1993 afsluttede jeg studierne på Kunstakademiet og har lige siden arbejdet som billedkunstner med fotografiet som det primære medie, og med udstillingsprojekter hvor også andre medier og materialer gerne har været inddraget i en udvidelse af det kunstneriske udtryk. Arbejdsfelter som skulptur, installation og grafik, tilegnet under tiden på Kunstakademiet, er efterfølgende blevet en naturlig del af min praksis.

Hjemmesiden præsenterer en række forskellige projekter, værker og udstillinger fordelt på emneorienterede kategorier. Hvert projekt kan studeres nærmere på sin egen side via oversigten for den valgte kategori. Sitet kan navigeres ved hjælp af tags og links eller ved brug af søgefeltet.