Jacob Tue Larsen

Projekter

Gennem årene har Jacob Tue Larsen indgået i flere forskellige konstellationer med andre billedkunstnere, hvor omdrejningspunktet har været organisering af udstillinger og events. Det er kunstneriske samarbejder der strækker sig over løst organiseret grupperinger til rent kollektive projekter og arbejder. Nogle samarbejder har været knyttet til specifikke udstillinger; andre har en mere kontinuerlig karakter. Af eksempler kan nævnes udstillingerne m.m.e.t.c., Capital Art og The PROJECT.

Udstillingen m.m.e.t.c. på hjørring Kunstmuseum

Del af udstillingen The PROJECT i Tallinn Kunsthal i Estland

Hovedvægten af Jacob Tue Larsens virke skal dog findes indenfor hans arbejde med egne projekter og værker. Det spænder over afsluttede udstillings-projekter (Travelogue, I want to go to... og Pemanent Vacation) til fortløbende serier af autonome værker (f.eks. Home Sweet Home).

Udstillingen Transport i Nørrebro Kunstsalon

Detalje fra arbejdet med at lave det store
vægmaleri Inspired Travels

Installationen Permanent Vacation vist på Charlottenborges efterårsudstilling

Travelogue

Udover ovennævnte projekter findes mange andre beskrevet detaljeret på projektsiderne andetsteds på sitet her. Ved at gå ind i det udvidede CV kan man få en komplet oversigt med titler og årstal. Her er links til alle relevante sider med uddybende beskrivelser og et righoldigt billedmateriale. Det er således muligt at komme direkte til projekter/udstillinger ved at klikke på titler. Ved at klikke på årstal kommer man til sider med en overordnet beskrivelse og billeder fra de forskellige aktiviteter i det pågældende år. Herfra kan man også komme videre til projektsiderne ved at klikke på titler i de beskrevne aktiviteter.

Til top